Z

สุดารัตน์ รัฐไม่จริงใจแก้ปัญหาน้ำมันแพง

“สุดารัตน์”ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ขายตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ชี้ต้นทุนของสินค้าที่สูงขึ้น มาจากราคาน้ำมันที่แพง แต่รัฐไม่จริงใจแก้ไข แนะแค่งดเก็บภาษีดีเซลลดทันที 5 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทยพร้อมนายธวัชชวิน โกพัฒน์ตา นายฐาพล ณ น่าน ทีมไทยสร้างไทยจ.สมุทรปราการนำคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด ขึ้นขบวนรถแห่รอบพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พบปะทักทายพี่น้องประชาชน ที่สมุทรปราการก่อนเคลื่อนขบวนเข้ามาที่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ซึ่งตลอดเส้นทางได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พี่น้องประชาชนทักทายผ่านขบวนรถ มอบน้ำดื่ม อาหารขอถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง
เมื่อถึงตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง คาราวานสร้างไทย ที่นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พ่อค้าแม่ขาย นักท่องเที่ยวที่เดินจับจ่ายซื้อหาสินค้าของกินของใช้ ภายในตลาด ซึ่งหลายคนยินดีที่ได้พบปะและพูดคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์ อย่างใกล้ชิด พร้อมสอบถามถึงวันเวลาที่จะมีการเลือกตั้ง เพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยต้องการเห็นคุณหญิงสุดารัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี เข้ามาแก้ไขปัญหา วิกฤตทางเศรษฐกิจ อันสืบเนื่องมาจากผลกระทบ จากการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณหญิงสุดารัตน์ เชื่อมั่นว่าจะนำนโยบายที่ได้สร้างไว้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพราะที่ผ่านมาในอดีต ได้ทำให้เห็นมาแล้วพ่อค้าแม่ขาย ยังสะท้อนในทิศทางเดียวกันว่า ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทำให้สินค้าหลายประเภทปรับตัวสูงขึ้นตาม ทำให้รายได้ลดลง เพราะต้องยอมแบกรับต้นทุนและลดกำไรลงเนื่องจากกังวลว่าจะกระทบผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการไม่น้อย ต้องปรับตัวเพื่อประคองให้ธุรกิจอยู่รอด ในช่วงที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ เห็นว่า ราคาต้นทุนของสินค้าที่สูงขึ้น มาจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้น แต่รัฐก็ยังไม่จริงใจ ที่จะแก้ไข ยังพยายาเล่นปาหี่ ลดภาษี สรรพสามิตน้ำมันเพียง 1-2 เดือน ซึ่งไม่สามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้จริง ดังนั้นขอให้ฟังข้อเรียกร้องของพรรคไทยสร้างไทยที่เสนอหลักการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา คือการงดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ลงทันที 5.9บาทต่อลิตร รวมทั้งน้ำมันชนิดอื่น เพื่อให้คนมีเวลาตั้งตัว ลดค่าครองชีพที่สูงขึ้น

Read Comments

Leave a comment