Z

สูตรแทงเบิ้ล (Winning Martingale)

ส่วนมากจะนิยมใช้ควบคู่ไปกับ สูตรไพ่มังกร และ สูตรไพ่ปิงปอง ตัวอย่างเช่น ถ้าเราแทงไม้ละ 50 และแทงเข้า ตาต่อไปให้แทงไม้ละ 100 และถ้าแทงเข้าอีก ตาต่อไปให้แทงไม้ละ 200 แทงเบิ้ลแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะแทงเสีย แล้วจึงเริ่มวางเดิมพันไม้ละ 50 เช่นเดิม ไม่ควรใช้สูตรนี้แทงติดต่อกันเกิน 5 ตา ควรตั้งเป้าหมายว่าต้องการเงินเท่าไหร่ เมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วให้หยุดทันที ส่วนมากเซียนจริงๆจะใช้สูตรนี้ประมาณ 10 ตา

Read Comments

Leave a comment