Z

น้ำท่วมยะลา หลังลมมรสุมถล่มฝนตก 4 วัน ชาวบ้านขอน้ำดื่มอาหารแห้ง

จากสถานการณ์ที่มีลมมรสุมพัดถล่มภาคใต้ จนเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 23 – 26 ก.พ. 65 จนมีฝนกระหน่ำอย่างหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายบุรีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้น้ำเอ่อลันตลิ่ง แม่น้ำสายบุรี ในพื้นที่ ต.บาลอ ต.กายูบอเกาะ ต.อาซ่อง อ.ท่าธง ต.ตะโล๊ะหะลอ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายหลัก สายรองภายในหมู่บ้าน บ้านเรือนชาวบ้าน และพื้นที่สวนยางพารา ผลไม้ชาวบ้าน ต้องอพยพสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงไว้บนถนนหลวง


สำหรับพื้นที่ที่มีมวลน้ำเข้าท่วมบ้านและเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสะแตเซ็ง หมู่ที่ 3, บ้านสุเป๊ะบือแนบือแต หมู่ที่ 4, บ้านละแอ หมู่ที่ 5 ต.บาลอ บ้านกำปงบาโง บ้านบูเกะซืองอ บ้านปายอแง หมู่ที่ 5 ต.อาซ่อง ส่วนบ้านฮูยงปาแซ หมู่ที่ 1 ต.ตะโล๊ะหะลอ, บ้านปายอยือนิ หมู่ที่ 6 ต.กายูบอเกาะ น้ำท่วมบ้านเรือนและเส้นทางเข้าหมู่บ้าน และบ้านกะดุนง หมู่ที่ 4 ต.เกะรอ น้ำท่วมเส้นทางการสัญจรบางช่วงต้องใช้เรือแทน ซึ่งมีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนในพื้นที่ว่าต้องการน้ำดื่ม อาหารแห้ง เป็นเบื้องต้น


ด้านนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้สั่งการให้นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรามัน ลงไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว เน้นในเรื่องสุขภาพร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นมากับน้ำท่วม


สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยสามารถประสานขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา (ปภ.) 073- 203562 และขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวัง ดูแลบุคคลในครอบครัวให้ปลอดภัย โดยเฉพาะเด็ก ๆ อย่าปล่อยให้ลงเล่นน้ำขณะน้ำหลาก

Read Comments

Leave a comment