Z

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผย 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ประจำวันที่ 17 มี.ค.65

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผย 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 17 มี.ค.65 กรุงเทพป่วยเพิ่ม 3,703 ราย
ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด วันที่ 17 มี.ค.65 ดังนี้
1.กรุงเทพมหานคร 3,703 ราย สะสม 149,400 ราย
2.นครศรีธรรมราช 1,688 ราย สะสม 37,940 ราย
3.ชลบุรี 1,231 ราย สะสม 59,133 ราย
4.สมุทรสาคร 1,108 ราย สะสม 26,247 ราย
5.สมุทรปราการ 874 ราย สะสม 60,204 ราย
6.สงขลา 692 ราย สะสม 13,080 ราย
7ราชบุรี 587 ราย สะสม 19,970 ราย
8.สุพรรณบุรี 563 ราย สะสม 14,522 ราย
9.ฉะเชิงเทรา 513 ราย สะสม 17,056 ราย
10.ร้อยเอ็ด 474 ราย สะสม 14,240 ราย

Read Comments

Leave a comment