Z

กบง.ทยอยขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม 15 บาท 3 ครั้ง เริ่มถังละ 333 บาท 1 เม.ย.นี้

วันที่ 18 มี.ค.65 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ระบุ กบง.มีมติทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม LPG 3 ครั้ง โดยปรับขึ้นครั้งละ 1 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ ทำให้ราคาขายปลีกจะปรับเป็น 333 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัมในเดือน เม.ย.และ 363 บาทในเดือน ต.ค.


นายสุพัฒนพงษ์ ระบุว่า เนื่องจากภาวะการแพร่โควิด-19 ตั้งแต่ปี 63 ประกอบกับสถานการณ์สงครามยูเครนและรัสเซีย ส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ที่กระทรวงพลังงานตรึงราคาก๊าซ LPG ไว้ที่ 318 บาท ตั้งแต่ 24 มี.ค.63 เป็นต้นมา กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้จ่ายเงินชดเชยก๊าซ LPG รวมเป็นเงินประมาณ 22,614 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันฐานะกองทุนฯ ในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG ติดลบสูงถึง 28,093 ล้านบาท ซึ่งหากไม่มีการอุดหนุน ราคาก๊าซ LPG ปัจจุบันจะอยู่ที่ 463 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

อย่างไรก็ดีเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนมากเกินไป กบง.จึงเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซ LPG โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) จัดทำคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านราคาก๊าซ LPG


โดยจะอุดหนุนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มอีก 55 บาท จากเดิมที่ได้ 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน และให้ ธพ. ขอความร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65

นอกจากนี้ กบง.ยังเห็นชอบหลักการให้แยกชนิดน้ำมันดีเซลหมุนเร็วพรีเมียม ออกจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หวังลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันในดีเซลหมุนเร็วพรีเมียม และมอบให้ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ไปดำเนินการในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอ กบน. ต่อไป

สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น ได้กำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสมของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตร, น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 10 โดยปริมาตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร และยังคงขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมันให้คงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65

Read Comments

Leave a comment