Z

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผย 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ประจำวันที่ 20 มี.ค.65

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด วันที่ 20 มี.ค.65 ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 2,880 ราย สะสม 158,867 ราย
2.นครศรีธรรมราช 1,637 ราย สะสม 42,923 ราย
3.ชลบุรี 1,191 ราย สะสม 63,000 ราย
4.สมุทรสาคร 969 ราย สะสม 29,025 ราย
5.สมุทรปราการ 907ราย สะสม 63,015 ราย
6.ฉะเฉิงเทรา 629 ราย สะสม 18,867 ราย
7.นครปฐม 587 ราย สะสม 22,825 ราย
8.สงขลา 572 ราย สะสม 14,749 ราย
9.ราชบุรี 571 ราย สะสม 21,658 ราย
10.บุรีรัมย์ 557 ราย สะสม 20,889 ราย

Read Comments

Leave a comment