Z

อยู่บ้าน เสี่ยงโควิด พบผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง 608 เสียชีวิตหลังติดเชื้อ 80%

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ระบุว่า สถานการณ์โควิด 19 วันนี้ ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,464 ราย เพิ่มขึ้นจาก 2 สัปดาห์ก่อน อยู่ในระดับที่คาดการณ์และรับมือได้

“ส่วนการเสียชีวิต 88 ราย ร้อยละ 94 เป็นกลุ่ม 608 จำนวนนี้ ร้อยละ 52 ไม่มีประวัติได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ 33 ได้เข็ม 2 เกิน 3 เดือน การฉีดวัคซีนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยง เดือนมกราคม 2565 พบว่า ป้องกันการติดเชื้อ อาการรุนแรง และการเสียชีวิต การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และเข็ม 4 จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันทั้ง 3 อาการ ได้กว่าร้อยละ 80” ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ขอความร่วมมือประชาชนชวนกันฉีดวัคซีน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ขออย่าคิดว่า อยู่แต่บ้าน ไม่ได้ไปไหน แล้วไม่เสี่ยง การมีคนในบ้านเข้า-ออก ก็เสี่ยงติดเชื้อแล้ว เพราะเชื้อโอมิครอนติดง่าย “ผู้เสียชีวิตหลังติดโควิด ปัจจุบันกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้สูงอายุ จำนวนนี้ร้อยละ 29 ไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนเลย เพราะกลัวและเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีน ย้ำว่า วัคซีนปลอดภัย ในไทยฉีดแล้วกว่า 120 ล้านโดส โอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยมาก”

Read Comments

Leave a comment