Z

เวียดนาม ประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมโรค โควิด-19 เพื่อเตรียม เปิดประเทศ เต็มรูปแบบ

กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม ประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และข้อจำกัดด้านการเดินทางอื่น ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อเตรียมเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาเวียดนาม เพียงแค่แสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ก่อนเข้าประเทศ รวมทั้งต้องตรวจเช็กสุขภาพตัวเองในช่วง 10 วันแรกที่อยู่ในเวียดนาม และแจ้งเจ้าหน้าที่การแพทย์ทันทีหากมีอาการป่วยคล้ายโรคโควิด-19

นอกจากนี้ เวียดนาม กลับมาใช้มาตรการให้สิทธิพิเศษทางวีซาเหมือนกับช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

ทั้งนี้ เวียดนาม ปิดพรมแดนและยุติการออกวีซ่าท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนจะคลายมาตรการบางส่วนเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศที่จับคู่ด้านการท่องเที่ยว หรือ ทราเวลบับเบิล สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำรายได้เกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดของเวียดนาม

เวียดนาม ประกาศการยกเลิกการควบคุมโรคโควิด-19 แม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงเฉลี่ยเกือบ 200,000 คนต่อวันในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Read Comments

Leave a comment