Z

ขวัญ อุษามณี ติดโควิด หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

หลังจากที่ขวัญได้ทราบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ติดเชื้อ covid 19 ขวัญได้เข้ารับการตรวจเชื้อ ด้วยวิธี Rt -PCRพลออกมาว่าพบเชื้อ PCR test positive covid -19 SARS ขวัญเองได้เข้ารับการรักษา และปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วค่ะ

Read Comments

Leave a comment