Z

เกาหลีใต้วันนี้ พบผู้ติดเชื้อ รายใหม่เกือบ 500,000ราย ยอดสะสมทะลุ 10 ล้าน

สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้เผยเมื่อวันพุธ (23 มี.ค.) ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ 490,881 คน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหมของวันดังกล่าวนับว่าสูงเป็นอันดับ 2 รองจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากเป็นประวัติการณ์ที่ 621,205 คน

เหตุนี้ทำให้จำนวนสะสมตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่มต้นระบาดในเกาหลีใต้เพิ่มมาอยู่ที่ 10,427,247 คน เท่ากับว่าประชากรเกาหลีใต้ติดเชื้อแล้วถึง 1 ใน 5

สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ เผยอีกว่า จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่อยู่ที่ 291 คน หรือ 13,432 คนตั้งแต่เริ่มระบาด หรือคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตที่ 0.13%

การติดเชื้อที่ระบาดอย่างรวดเร็วนี้เป็นเพราะไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอนชนิดหลบภูมิคุ้มกัน ที่มีอัตราการแพร่เชื้อสูงกว่าสายพันธุ์โอมิครอนแบบดั้งเดิม 30%

แม้ว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูง แต่สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้เผยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยวิกฤตจากการติดไวรัสโคโรนา 2019 เพียง 1,084 ราย ส่วนอัตราการครองเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักอยู่ที่ 64.4% ถือว่ายังเป็นระดับที่รองรับได้ ส่วนคนที่รับการรักษาที่บ้านเมื่อวันพุธ (23 มี.ค.) อยู่ที่ 1,827,031 คน

Read Comments

Leave a comment