Z

แนวคิดสุดโต่งกับการยุยงปลุกปั่นสัญญาณอันตราย

มีข้อน่าสนใจจากการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม
นายกฯ แถลงที่ประชุมหารือทั้งมิติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องสงคราม เพราะจำเป็นต้องกำหนดบทบาทของประเทศไทยว่าจะอยู่ตรงไหน ต้องเอาประโยชน์ชาติเป็นหลัก และปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ


สิ่งสำคัญคือเน้นเรื่องมนุษยธรรม เพื่อต้องการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มากที่สุด ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน เพราะขณะนี้หลายประเทศเกิดปัญหากับประชาชนแล้ว
เป็นความห่วงใยเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ ความรุนแรง และสงครามจากนอกประเทศ
ขณะที่ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สมช. อธิบายรายละเอียดการประชุม เห็นชอบแนวทางการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางสังคม
โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาก่อเหตุรุนแรงที่นำไปสู่การบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง และอาจพัฒนาเป็นการก่อการร้าย โดยเฉพาะการก่อเหตุเพียงลำพัง


เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยมีศักยภาพในการป้องกัน และตอบสนองต่อการเผยแพร่และบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งที่ยึดหลักความรุนแรงทุกรูปแบบ จึงเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างและการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาสมช.
น่าสนใจคำว่าแนวคิดสุดโต่งในความหมายของสมช.และรัฐบาล หมายถึงใคร และครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน
จากสถานการณ์ประเทศตั้งแต่รัฐประหาร 2557 ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแทบจะทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้
กรณีปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื้อรังยืดเยื้อมานาน 18 ปี การเจรจากับฝ่าย ผู้เห็นต่างหยุดชะงักลง ใช้มาตรการทางทหารนำการเมือง ใช้กฎหมายพิเศษอย่างเข้มข้นดุดัน


หรือกรณีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกร้องปรับโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองครั้งใหญ่ แค่คิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาล กลับถูกปราบปรามจับกุมดำเนินคดีด้วยข้อหาร้ายแรง
นโยบายรัฐบาล รวมถึงการปฏิบัติของหน่วยราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ ถือว่าเข้าข่ายแนวคิดสุดโต่งบ่มเพาะความรุนแรงด้วยใช่หรือไม่

Read Comments

Leave a comment