Z

5 วันสงกรานต์ดับ 204 ศพ “เชียงใหม่” ท็อปสะสมอุบัติเหตุเจ็บตาย

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.65 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ว่า วันที่ 15 เม.ย.65 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 277 ครั้ง บาดเจ็บ 263 คน เสียชีวิต 44 ราย
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 39.35 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 28.52 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 77.70 ส่วนใหญ่เกิดบนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 39.35 บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ร้อยละ 79.42


ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 20.01-21.00 น. โดย จ.เชียงใหม่อุบัติเหตุสูงสุด 16 ครั้ง และบาดเจ็บสูงสุด 16 คน ส่วนเชียงรายมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 ราย ภาพรวมตั้งจุดตรวจหลัก 1,897 จุด เรียกตรวจยานพาหนะ 394,460 คัน ถูกดำเนินคดี รวม 67,111 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 18,323 ราย ไม่มีใบขับขี่ 17,729 ราย
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน ระหว่างวันที่ 11-15 เม.ย. 2565 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,478 ครั้ง บาดเจ็บ 1,452 คน เสียชีวิต 204 ราย โดย จ.เชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 60 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 58 คน และเสียชีวิตสะสมสูงสุด 8 ราย

ขณะที่จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตลดเหลือ 12 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครพนม บึงกาฬ ปราจีนบุรี ปัตตานี ยะลา ระนอง ลำพูน สมุทรสงคราม สิงห์บุรี หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า วันนี้ประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้า กทม.และจังหวัดเขตเศรษฐกิจ ทำให้มีปริมาณรถหนาแน่นเส้นทางหลักและเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด จึงให้เน้นดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางควบคู่กับมาตรการป้องกันโควิด 19 จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง

ทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง ทางเลี่ยง ทางลัด ทางตรง วิ่งสวนเลน และไม่มีเกาะกลาง คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ประเมินความพร้อมผู้ขับขี่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วและง่วงหลับใน พร้อมแก้ไขปัญหาการจราจร โดยเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถ และปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อาทิ ตั้งกรวยริมไหล่ทาง ปิดจุดกลับรถ
นอกจากนี้ วันที่ 16-18 เม.ย. ประเทศไทยจะเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ กทม. โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ทำให้สภาพถนนเปียกลื่น และทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ

โดยไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ กรณีฝนตกหนักพายุลมแรง ให้จอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยห่างจากต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณา เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ วันที่ 16-18 เม.ย. ประเทศไทยจะเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ กทม. โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ทำให้สภาพถนนเปียกลื่น และทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ

โดยไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ กรณีฝนตกหนักพายุลมแรง ให้จอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยห่างจากต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณา เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

Read Comments

Leave a comment